OZ KMN PUCONCI

Člani UPRAVNEGA ODBORA

  Ime in priimek
Predsednik ANDREJ BEDEK
Tajnik DAMIR BAČIČ
Član BOŠTJAN BAČIČ
Član MATEJ KUMIN
Član IGOR MARIČ
Član SANDI TEMLIN
Član DENIS VREČIČ

 

Člani TEKMOVALNE KOMISIJE

  Ime in priimek
Predsednik ŠTEFAN FARTEK
Član KAREL ŽEKŠ
Član MILAN ŠERUGA

 

Člani DISCIPLINSKE KOMISIJE

  Ime in priimek
Predsednik TEO ČERPNJAK
Član JOŽE FARTEK
Član BOJAN LOVENJAK

 

Člani NADZORNEGA ODBORA

  Ime in priimek
Predsednik NIKOLAJ BARBARIČ
Član UROŠ KAMENŠEK
Član DUŠAN ZAKOČ