Sklep DK – 20.8.2018

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je na seji dne 20.8.2018 obravnavala:

  1. Tadeja Bedič, ŠD Vidonci

SKLEP I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu ŠD Vidonci izreče kazen  prepoved nastopanja za določeno število tekem;  5 tekem.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠKTD Breza in ŠD  Vidonci, katera je bila odigrana v Brezovcih dne  16.6.2018, z izjavo sodnika in dodatno pridobljeno izjavo.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi fizičnega napada na nasprotnega igralca.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 5. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Predsednik disciplinske komisije

Teo Čerpnjak