Sklep DK – 31.5.2018

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je korenspondenčni seji dne 12.6.2018 obravnavala:

  1. Sklep TK z dne 31.5.2018

SKLEP I.

 DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Breza izreče kazen-  30 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 31.5.2018 iz katerega je je razvidno, da je bila tekma med KMN Košarovci in KMN Breza, katera je bila  odigrana dne 26.5.2018 prekinjena v 22. minuti zaradi premajhnega števila igralcev Breze na igrišču.

S tem je ekipa Breze kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak