Sklep TK – 28.8.2018

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Matej Kumin kot predsednik, Karel Žekš in Peter Vrečič kot člana TK, je na korespondenčni seji dne 28.08.2018, sprejela naslednji

SKLEP 1

  1. Na podlagi člena 3. alineje TP se tekma 2. kroga B-lige med KMN Dankovci in KMN Kuštanovci, ki bi morala biti odigrana 26.08.2018, registrira z rezultatom 3:0 v korist KMN Dankovci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da ekipa KMN Kuštanovci ni imela dovolj igralcev za začetek igranja tekme.
  2. Ekipa KMN Kuštanovci se preda v postopek DK.                                                                                     Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

SKLEP 2

  1. Na podlagi člena 3. alineje TP se tekma 1. kroga A- lige med KMN Dolina – Roma in KMN Gorica Izvir, ki bi morala biti odigrana 26.08.2018, registrira z rezultatom 3:0 v korist KMN Dolina-Roma. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da ekipa KMN Izvir Gorica ni imela dovolj igralcev za začetek igranja tekme.
  2. Ekipa KMN Izvir Gorica se preda v postopek DK.

Pravni  pouk : Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

SKLEP 3

  1. Na podlagi 1. odstavka 54. člena TP se tekma 2. kroga B-lige med KMN Otovci in KMN Bodonci, ki bi morala biti  odigrana 26.08.2018, registrira z rezultatom 3: 0 v korist KMN Bodonci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da tekma ni bila odigrana zaradi nepripravljenega igrišča.
  2. Ekipa KMN Otovci se preda v postopek DK.

Pravni  pouk : Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

Matej Kumin