SKLEP DK – 3. 10. 2018

Številka:  2-2018/19

Datum:  03.10.2018

ZADEVA: Sklepi disciplinske komisije

Na podlagi izključitve na tekmi med KMN Košarovci in ŠD Vidonci , je disciplinska komisija pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, na korenspondenčni seji dne 2.10.2018  sprejela naslednji sklep:

Na podlagi 35. člena disciplinskega pravilnika je v suspenzu do izreka dokončnega sklepa o kazni:

  • Tadej Bedič, ŠD Vidonci

Suspenz velja do dokončnega izreka kazni.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak