SKLEP TK – 8. 10. 2018

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Matej Kumin kot predsednik, Karel Žekš in Peter Vrečič kot člana TK, je na korespondenčni seji dne 08.10.2018, sprejela naslednji

SKLEP

  1. Na podlagi člena 3. alineje TP se tekma 7. kroga A-lige med KMN Pečarovci in KMN Košarovci, ki bi morala biti odigrana 07.10.2018, registrira z rezultatom 3:0 v korist KMN Pečarovci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da ekipa KMN Košarovci ni imela dovolj igralcev za začetek igranja tekme.
  2. Ekipa KMN Košarovci se preda v postopek DK.

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopenjski organ.