SKLEP DK – 17. 10. 2018

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je na seji dne

16.10.2018 obravnavala:

  1. Sklep TK z dne 8.10.2018
  2. Tadeja Bediča, KMN Vidonci
  3. Boštjana Kokaša, ŠD Dolina- Roma

SKLEP I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Košarovci izreče kazen-  30 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 8.10.2018

iz katerega je razvidno, da tekma med KMN Pečarovci in KMN Košarovci, katera bi morala biti  odigrana dne 7.10.2018, ni bila odigrana, ker KMN Košarovci iz neopravičljivih razlogov niso odigrali tekme. .

S tem je ekipa KMN Košarovci kršila določila 26. člena 3. alineje DP.

SKLEP II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Vidonci Tadeju Bedič izreče kazen prepoved nastopanja za določeno dobo: 5 let.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Košarovci in KMN Vidonci, katera je bila odigrana v Košarovcih dne  29.9.2018 in izjavo sodnika.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi grobega prekrška nad nasprotnim igralcem, katerega je hudo poškodoval.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 2. alineje disciplinskega pravilnika. Pri odločitvi je DK kot oteževalno okoliščino upoštevala zelo težko poškodbo in igralčevo predkaznovanost.

SKLEP III.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu ŠD Dolina- Roma izreče kazen  prepoved nastopanja za določeno število tekem;  2 tekmi.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Dolina-Roma in KMN Predanovci, katera je bila odigrana v Dolini dne  7.10.2018.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi nešportnega vedenja do sodnika.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak