SKLEP TK – 23.10.2018

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Matej Kumin kot predsednik, Karel Žekš in Peter Vrečič kot člana TK, je na seji dne 23.10.2018, sprejela naslednji

SKLEP

  • Na podlagi 54. člena 3. alineje TP se tekma 9. kroga A-lige med KMN Breza in KMN Predanovci, ki bi morala biti odigrana 20.102018, registrira z rezultatom 3:0 v korist KMN Breza. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da se ekipa KMN Predanovci ni udeležila tekme iz neupravičenih razlogov.
  • Ekipa KMN Predanovci se preda v postopek DK.

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopenjski organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

Matej Kumin