VOLITVE ZA V ORGANE ZVEZE

Na redni letni skupščini OZ KMN Puconci pred začetkom spomladanskega dela tekmovanja v sezoni 2018/2019 bomo izvedli volitve v organe zveze, ker se z zaključkom te tekmovalne sezone izteče mandat sedanjim organom zveze. Izvoljeni bodo mandat nastopili po zaključku tekmovalne sezone 2018/19.

Volitve bodo potekale za predsednika zveze, tajnika zveze, upravni odbor, disciplinsko in tekmovalno komisijo ter nadzorni odbor.

Pozivamo vas, da klubi v svojih sredinah poiščete kandidate in jih predlagate za posamezno funkcijo v organu zveze.

Kandidati morajo podpisati pisno izjavo, da se strinjajo s kandidaturo. Prosimo vas, da kandidature posredujete na Razvojni zavod, Bodonci 7, 9265 Bodonci, najkasneje do 14. 2. 2019.

Lep pozdrav!

Predsednik: Andrej Bedek

IZJAVA O KANDIDATURI