SKLEP DK 4-2018/19, 12. 11. 2018

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je na seji dne

6.11.2018 obravnavala:

  1. Štefana Cener, ŠD Roma-Dolina
  2. Tadeja Bokan, ŠD Puževci
  3. Reneja Cör, ŠD Kovačevci

SKLEP I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu ŠD Dolina-Roma Štefanu Cener izreče kazen prepoved nastopanja za določeno dobo: 3 leta.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Puževci in ŠD Dolina-Roma, katera je bila odigrana v Puževcih dne 13.10.2018 ob 18.30 uri, izjavo sodnika, izjavo izključenega igralca in izjavo igralca Puževec Tadeja Bokan.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi namernega igralca nasprotne ekipe v obraz, pri katerem je prišlo do hude poškodbe nosu.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 5. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu ŠD Puževci Tadeju Bokan izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 5 tekme

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Puževci in ŠD Dolina-Roma, katera je bila odigrana v Puževcih dne 13.10.2018 ob 18.30 uri, izjavo sodnika, izjavo izključenega igralca in izjavo igralca Doline Štefana Cener.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton, ker je po štartu nad njim odrinil nasprotnega igralca, kar je pripeljalo do incidenta na tekmi.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP III.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu ŠD Kovačevci Reneju Cör izreče kazen  prepoved nastopanja za določeno število tekem;  3 tekme.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Dankovci in ŠD Kovačevci, katera je bila odigrana v Dankovcih dne  21.10.2018 ter pisno izjavo sodnika.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi grobega prekrška nad nasprotnim igralcem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 2. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak