VABILO NA SKUPŠČINO

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo v petek, 1. 3. 2019 ob 19.00 uri

v prostorih športnega centra v Predanovcih.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overitelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika občnega zbora
 4. Evidentiranje kandidatov za volitve v organe zveze in imenovanje volilne komisije
 5. Finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan za leto 2019
 6. Pregled jesenskega dela tekmovalne sezone 2018/2019:
 • predsednik upravnega odbora,
 • predsednik tekmovalne komisije,
 • predsednik disciplinske komisije,
 • razprava po poročilih
 1. Volitve v organe zveze
 2. Spomladanski del tekmovalne sezone 2018/2019:
 • koledar tekmovanja,
 • prehodni rok pred tekmovanjem,
 • tekmovalna, disciplinska in sodniška taksa
 1. Tekoče zadeve
 2. Razno

Prosim, da se skupščine zagotovo udeležite!

Predsednik: Andrej Bedek A