SKLEP TK- 25. 2.2019

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Matej Kumin kot predsednik, Karel Žekš in Peter Vrečič kot člana TK, je na korespondenčni seji dne 25.02.2019 sprejela naslednji

SKLEP

  1. Na podlagi tekmovalnega pravilnika (TP)  zimske lige OZ KMN Puconci in na podlagi dejstva, da se ekipa KMN Kovačevci, dne  16.02.2019 ni udeležila zimske lige 1. in 2.kroga skupinskega dela,  sta se obe tekmi registrirali z rezultatom 3-0 za nasprotni ekipi KMN Košarovci in KMN Radovci. TK je ugotovila, da se ekipa KMN Kovačevci turnirja zimske lige OZ KMKN Puconci ni udeležila iz  neupravičenih razlogov.

   2.      Ekipa KMN Kovačevci se preda v postopek DK.

Pravni  pouk : Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopenjski organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

               Matej Kumin