SKLEP DK 5-2018/19, 7. 5. 2019

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

Številka: 6-2018/19

Datum: 7.5.2019

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je na seji dne

7.5.2019 obravnavala:

  1. Sklep TK z dne 25.2.2019
  2. Sklepa TK z dne 6.4.2019
  3. Sklep TK z dne 10.4.2019
  4. Sklep TK z dne 5.6.2019

SKLEP

I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Kovačevci izreče kazen-  30 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 25.2.2019,

iz katerega je razvidno, da ekipa Kovačevcev ni odigrala tekem na zimski ligi.

S tem je ekipa Kovačevcev kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

 

SKLEP

II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se sklepa TK z dne 6.4.2019 na osnovi 32.člena disciplinskega pravilnika zavrneta.

SKLEP

III.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi ŠKTD Breza izreče kazen-  50 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 10.4.2019,

iz katerega je razvidno, da je po tekmi med ŠKTD Breza in KMN Strukovci, katera je bila odigrana 6.4.2019 v Brezovcih, ni zagotovila sodniku varno izpolnitev zapisnika tekme.

S tem je ekipa ŠKTD Breza kršila določila 26. člena 3. in 4.  alineje DP.

SKLEP

IV.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Vaneča izreče kazen-  30 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 2.5.2019,

iz katerega je razvidno, da je tekma med KMN Dolina Roma in KMN Vaneča, katera je bila odigrana 26.5.2019, bila prekinjena v 20. minuti zaradi premajhnega števila igralcev Vaneča na igrišču.

S tem je ekipa KMN Vaneča kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak