SKLEP DK 6-2018/19, 7. 5. 2019

Številka: 6-2018/19

Datum: 18.6.2019

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je na korespondenčni seji dne

29.5.2019 obravnavala:

  1. Nejca Dervariča, KMN Otovci

SKLEP

I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Otovci Nejcu Dervariču izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 1 tekma.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Otovci in KMN Sebeborci, katera je bila odigrana v Otovcih dne 26.5.2019 ob 10.00 uri.

Iz poročila je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem v čisti situaciji za dosego zadetka.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 2. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak