SKLEP DK 7-2018/19, 7. 5. 2019

Številka: 6-2018/19

Datum: 18.6.2019

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je na seji dne

18.6.2019 obravnavala:

  1. Sklep TK z dne 28.5.2019
  2. Rudija Žekša, KMN Prosečka Vas
  3. Davorina Škrilca, KMN Lemerje
  4. Sklep TK z dne 5.6.2019
  5. Simona Grleca, KMN Dankovci
  6. Nejca Matisa, KMN Sebeborci
  7. Andreja Horvat, ŠKTD Breza

SKLEP

I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi ŠKTD Breza izreče kazen-  30 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 28.5.2019,

iz katerega je razvidno, da je tekma med KMN Vadarci in ŠKTD Breza, katera je bila odigrana 26.5.2019, bila prekinjena v 35. minuti zaradi premajhnega števila igralcev Breze na igrišču.

S tem je ekipa ŠKTD Breza kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

 

SKLEP

II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Prosečka Vas Rudiju Žekšu izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 2 tekmi + pokalni turnir.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Prosečka Vas in KMN Lemerje, katera je bila odigrana v Prosečki Vasi, dne 2.6.2019 ob 11.00 uri in  izjavo sodnika.

Iz pridobljenega je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi konflikta z nasprotnim igralcem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

III.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Lemerje Davorinu Škrilcu izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 2 tekmi + pokalni turnir.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Prosečka Vas in KMN Lemerje, katera je bila odigrana v Prosečki Vasi, dne 2.6.2019 ob 11.00 uri in  izjavo sodnika.

Iz pridobljenega jer razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi konflikta z nasprotnim igralcem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

IV.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi KMN Radovci izreče kazen-  30 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 5.6.2019

iz katerega je razvidno, da tekma med ŠD Bodonci in KMN Radovci, katera bi morala biti odigrana 1.6.2019,  ni bila odigrana  zaradi premajhnega števila igralcev  Radovec.

S tem je ekipa KMN Radovci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

SKLEP

V.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Dankovcev Simonu Grlecu izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 2 tekmi + pokalni turnir.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Dankovci in KMN Sebeborci in izjavo izključenih igralcev, katera je bila odigrana v Dankovcih, dne 9.6.2019 ob 11,00 uri.

Iz pridobljenega je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi konflikta z nasprotnim igralcem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

VI.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Sebeborcev Nejcu Matisu izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 2 tekmi + pokalni turnir.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Dankovci in KMN Sebeborci in izjavo izključenih igralcev, katera je bila odigrana v Dankovcih, dne 9.6.2019 ob 11.00 uri.

Iz pridobljenega je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi konflikta z nasprotnim igralcem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

VII.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu ŠKTD Breza Andreju Horvatu izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 1 tekma.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠKTD Breza in ŠD Puževci in izjavo izključenega igralca,  katera je bila odigrana v Brezovcih dne  8.6.2019 ob 20.30 uri.

Iz pridobljenega je razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton po stopnjevanju zaradi prekrška nad nasprotnim vratarjem.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 2. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak