SKLEP TK 24.6.2019

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Matej Kumin kot predsednik, Karel Žekš in Peter Vrečič kot člana TK, je na korespondenčni seji dne 24.06.2019, sprejela naslednji

SKLEP

  1. Na podlagi 3. odst. 54. člena TP se tekma pokalnega turnirja v Strukovcih med KMN Vidonci in KMN    Kovačevci,  ki bi morala biti odigrana 22.06. 2019, registrira z rezultatom 3: 0 v korist KMN Kovačevci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da tekma ni bila odigrana ker se ekipa KMN Vidonci ni pojavila na igrišču oziroma na tekmo ni prišla iz opravičljivih razlogov.
  1. Ekipa KMN Vidonci se preda v postopek DK.

Pravni  pouk : Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 Matej Kumin