V A B I L O

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo

v četrtek, 25. 7. 2019 ob 19.30 uri

v prostorih gasilskega doma v Bodoncih.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overitelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika občnega zbora
 4. Pregled spomladanskega dela tekmovalne sezone 2018/2019:
 5. predsednik upravnega odbora,
 6. predsednik tekmovalne komisije,
 7. predsednik disciplinske komisije,
 8. razprava po poročilih
 9. Jesenski del tekmovalne sezone 2019/2020:
 10. koledar tekmovanja,
 11. prehodni rok pred tekmovanjem,
 12. tekmovalna, disciplinska in sodniška taksa
 13. Tekoče zadeve
 14. Razno

Prosim, da se skupščine zagotovo udeležite!

            Predsednik:

                                                                                                          Andrej Bedek

                                                                                                          Andrej Bedek l.r.

Vabljeni:

 • člani OZ KMN Puconci,
 • člani organov zveze,
 • sodniki,
 • župan,
 • predsednik ŠZ,
 • direktor Razvojnega zavoda.