Sklep DK 9-2018-2019

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Miran Gašparič in Jože Fartek člana, je na seji dne

13.8.2019 obravnavala:

  1. Sklep TK z dne 24.6.2019
  2. Valterja Kutuš. KMN Košarovci
  3. Gorana Gomboši, KMN Šalamenci
  4. Žana Špilak, KMN Šalamenci

SKLEP

I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se ekipi ŠD Vidonci izreče kazen-  50 €.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK  s sklepom tekmovalne komisije z dne 24.6.2019,

iz katerega je razvidno, da se ekipa ŠD Vidonci ni udeležila pokalnega turnirja v Strukovcih.

S tem je ekipa ŠD Vidoci kršila določila 26. člena 1. alineje DP.

 

SKLEP

II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Košarovci Valterju Kutuš izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 2 tekmi.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Pečarovci in KMN Košarovci, katera je bila odigrana na pokalnem turnirju v Strukovcih dne 23.6.2019 in  izjavo sodnika.

Iz pridobljenega razvidno, da je izključeni igralec dobil rdeč karton zaradi nešportnega obnašanja do sodnika.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

III.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Šalamenci Goranu Gomboši izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 3 tekme.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Pečarovci in KMN Šalamenci, katera je bila odigrana na pokalnem turnirju v Strukovcih dne 23.6.2019, izjavo sodnika in izjavo prijavljenega igralca.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je je igraleca dobil sodnik prijavil zaradi nešportnega obnašanja do sodnika po končani tekmi.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

IV.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Šalamenci Žanu Špilak izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 3 tekme.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Pečarovci in KMN Šalamenci, katera je bila odigrana na pokalnem turnirju v Strukovcih dne 23.6.2019, izjavo sodnika in izjavo prijavljenega igralca.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je je igraleca dobil sodnik prijavil zaradi nešportnega obnašanja do sodnika po končani tekmi.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Predsednik disciplinske komisije Teo Čerpnjak