SKLEP TK 1-2019-2020

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na redni seji dne 27.08.2019, sprejela naslednji

SKLEP

  1. Na podlagi  54. člena 3. alineje TP se tekma 2.kroga B-lige med ŠD Legende in KMN  Lemerje,ki bi morala biti odigrana 25.08.2019, registrira z rezultatom 0:3 v korist KMN Lemerje. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila, da ekipa ŠD Legend ni ustrezno pripravila igrišča.
  2. Ekipa ŠD Legende se preda v postopek DK.

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 Štefan Fartek