SKLEP TK 2-2019-2020

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na redni seji dne 27.08.2019, sprejela naslednji

SKLEP

  1. Na podlagi pregleda zapisnika 2.kroga B-lige med KMN Prosečka vas in KMN Dankovci, ki je bila odigrana 25.08.2019 v Prosečki vasi je bilo ugotovljeno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.
  • Ekipa KMN Prosečka vas se zaradi kršitev 32.člena TP preda v postopek DK.

3.Sodnik Milan Škerlak se zaradi  neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22.člena TP preda v postopek DK.

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 Štefan Fartek