SKLEP DK 1-2019-2020

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne

21.8.2019 obravnavala:

  1. Jerneja Gombošija, KMN Šalamenci
  2. Aljaža Tišlerja, KMN Beznovci

SKLEP

I.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Šalamenci Jerneju Gombošiju izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 6 tekem.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Beznovci in KMN Šalamenci, katera je bila odigrana v Beznovcih dne 17.8.2019 ob 20.30, izjavo sodnika in izjavo izključenega igralca.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je je izključeni igralec prejel rdeč karton zaradi fizičnega napada na nasprotnega igralca. Po izključitvi je nadaljeval z nešportnim vedenjem do sodnika.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. in 5. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

IV.

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Beznovci Aljažu Tišlerju izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 3 tekme.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Beznovci in KMN Šalamenci, katera je bila odigrana v Beznovcih dne 17.8.2019 ob 20.30, izjavo sodnika in izjavo izključenega igralca.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je je izključeni igralec prejel rdeč karton, ker je odgovoril na fizični napad s strani nasprotnega igralca. Po izključitvi je športno zapustil igrišče.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 5. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak