SKLEP DK 2-2019-2020

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne

25.9.2019 obravnavala:

 1. Sklepe TK z dne 27.8.2019
 2. Sklepa TK z dne 3.9.2019
 3. Sklep TK z dne 17.9.2019
 4. Nejca Hubra, ŠD Vidonci

 

SKLEP

I.

DK je soglasno sprejela sklep, da se klubu ŠD Legende Lemerje izreče kazen: 50 €

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Legende Lemerje in KMN Lemerje katera bi morala biti odigrana v Zenkovcih dne 25.8.2019 in sklepom tekmovalne komisije.

Iz poročila je razvidno, da ekipa ŠD Legende Lemerje ni pripravila igrišča za tekmo

S tem je klub kršil določila 26. člen  3. alineje disciplinskega pravilnika.

Denarno kazen je potrebno plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa disciplinske komisije.

 

SKLEP

II.

DK je soglasno sprejela sklep, da se klubu KMN Prosečka Vas izreče kazen: opomin.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Prosečka Vas in KMN Dankovci, katera je bila odigrana v Prosečki Vasi dne 25.8.2019 in sklepom tekmovalne komisije.

Iz poročila tekme in sklepa tekmovalne komisije je razvidno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.

S tem je klub kršil določila 26. člena 5. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

III.

DK je soglasno sprejela sklep, da se sodniku Milanu Škerlak izreče kazen: opomin.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Prosečka Vas in KMN Dankovci, katera je bila odigrana v Prosečki Vasi dne 25.8.2019 in sklepom tekmovalne komisije.

Iz poročila tekme in sklepa tekmovalne komisije je razvidno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen in kot tak s strani sodnika podpisan.

S tem je sodnik kršil določila 25. člena 6. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

IV.

DK je soglasno sprejela sklep, da se klubu KMN Sebeborci izreče kazen: opomin.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Sebeborci in KMN Breza, katera je bila odigrana v Sebeborcih dne 1.9.2019 in sklepom tekmovalne komisije.

Iz poročila tekme in sklepa tekmovalne komisije je razvidno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.

S tem je klub kršil določila 26. člena 5. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

V.

DK je soglasno sprejela sklep, da se sodniku Tomažu Horvat izreče kazen: opomin.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Sebeborci in ŠD Breza, katera je bila odigrana v Sebeborcih dne 1.9.2019 in sklepom tekmovalne komisije.

Iz poročila tekme in sklepa tekmovalne komisije je razvidno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen in kot tak s strani sodnika podpisan.

S tem je sodnik kršil določila 25. člena 6. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

VI.

DK je soglasno sprejela sklep, da se klubu ŠD Vidonci izreče kazen: 100 € zaradi kršitve 3. alineje 1. odstavka 26. člena disciplinskega pravilnika in prepoved igranja tekem na igrišču v Vidoncih za dobo pol leta zaradi kršitve določil 7.alineje 1.odstavka 26. člena disciplinskega pravilnika.

Klubu malega nogometa Vidonci se za storjena prekrška po 1.ostavku 5.člena disciplinskega pravilnika OZKMN Puconci izreče enotna kazen in sicer:

            -denarna kazen v višini 100 € in prepoved igranja tekem na igrišču v Vidoncih za dobo pol leta, z pogojem odložitve kazni za dobo enega leta (izrečena kazen se ne bo izvršila, če storilec v tem času ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška).

Denarno kazen je potrebno plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa disciplinske komisije.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Vidonci in ŠD Breza, katera je bila odigrana v Vidoncih dne 14.9.2019 , s sklepom tekmovalne komisije, s pismeno izjavo sodnika in pismeno izjavo predstavnika ŠD Vidoncev,

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je bil sodnik po končani tekmi fizično napaden s strani domačega gledalca.

S tem je klub ŠD Vidonci kršil določila 26. člena 3. in 5. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

VII.

DK je sprejela sklep, da se igralcu ŠD Vidoncev Nejcu Hubru izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 2 tekmi.

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Vidonci in KMN Strukovci, katera je bila odigrana v Vidoncih dne 21.9.2019, s izjavo sodnika in izjavo izključenega igralca.

Iz pridobljenih izjav je razvidno, da je je izključeni igralec prejel rdeč karton zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem v čisti  situaciji za dosego zadetka. Po izključitvi se je izključeni igralec nešportno vedel do sodnika.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. in 2. alineje disciplinskega pravilnika.

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

Poslano :

 • ŠD Legende Lemerje
 • KMN Prosečka Vas
 • sodniku Milanu Škerlaku
 • KMN Sebeborci
 • sodniku Tomažu Horvatu
 • ŠD Vidonci
 • tekmovalni komisiji
 • arhiv

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak