OBVESTILO 11. krog A- lige in 13. krog B- lige

Spremembe igralnega kraja oz. časa

Tekma 13. kroga B-lige med KMN Beznovci in KMN Prosečka vas bo odigrana v soboto 9.11.2019 ob 18.00 uri na igrišču v Beznovcih.

Tekma 13. kroga B-lige med DŠKT Lukaj Motovilci in ŠD Legende bo odigrana v soboto 9.11.2019 ob 18.30 uri na igrišču v Motovilcih.

Izvleček s seje UO OZKMN Puconci z dne 05.11.2019

Upravni odbor (UO) Občinske zveze klubov malega nogometa (OZKMN) Puconci je obravnaval pritožbo ŠD Vidonci na sklep Disciplinske komisije (DK) DK 3-2019/2020 z dne 17.10.2019.

UO OZ KMN Puconci je sprejel naslednja sklepa:

  • Pritožbi ŠD Vidonci na sklep DK 3-2019/2020 se ne ugodi.
  • Na podlag prve alineje 2. odstavka 42. člena Disciplinskega pravilnika OZ KMN Puconci se sklep prvostopnega organa potrdi.

Obrazložitev:

UO OZ KMN Puconci je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da je DK postopala v skladu z Disciplinskim pravilnikom OZ KMN in pri obravnavi predmetne zadeve upoštevala vse pisne izjave in pri izreku kazni prav tako upoštevala težo prekrška igralca ŠD Vidonci.

OZ KMN Puconci