VABILO

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo

v petek, 6. 3. 2020 ob 18.30  

v gasilskem domu v Pečarovcih.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Pregled navzočnosti, ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overitelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika skupščine OZ KMN
 4. Finančno poročilo za leto 2019 in finančni plan za leto 2020
 5. Pregled jesenskega dela tekmovalne sezone 2019/2020:
 6. predsednik upravnega odbora,
 7. predsednik tekmovalne komisije,
 8. predsednik disciplinske komisije,
 9. predsednik nadzornega odbora
 10. razprava po poročilih
 11. Spomladanski del tekmovalne sezone 2019/2020:
 12. koledar tekmovanja,
 13. prehodni rok pred tekmovanjem,
 14. tekmovalna, disciplinska in sodniška taksa
 15. Tekoče zadeve
 16. Razno

Prosim, da se skupščine zagotovo udeležite!

            Predsednik:

                                                                                                          Andrej Bedek

                                                                                                          Andrej Bedek l.r.

Vabljeni:

 • člani OZ KMN Puconci,
 • člani organov zveze,
 • sodniki,
 • župan,
 • predsednik ŠZ,
 • direktor Razvojnega zavoda.