Sklep TK 1-2020/2021

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 01.09.2020

 

 

KMN Izvir Gorica

Sodnik Horvat Anton

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na redni seji dne 01.09.2020, sprejela naslednje

 

SKLEPE

 

 

  1. Na podlagi pregleda zapisnika 1. kroga A-lige med Kmn Izvir Gorica in Kmn Pečarovci, ki je bila odigrana 29.08.2020 v Gorici, je bilo ugotovljeno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.
  2. Ekipa Kmn Izvir Gorica se zaradi domnevnih kršitev 32. člena TP preda v postopek DK.
  3. Sodnik Horvat Anton se zaradi domnevnih neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22. člena TP preda v postopek DK.

 

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 

 

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

 Štefan Fartek