Sklep TK 2-2020/2021

 

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

Datum: 09.09.2020

 

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  08.09.2020, sprejela naslednji

 

SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZKMN Puconci  po uradni dolžnosti na podlagi 2.odstavka 54.člena tekmo med KMN Vadarci in KMN Moščanci,ki je bila odigrana 05.09.2020,registrira z rezultatom 6:0 v korist KMN Vadarci.

 

 

2.Ekipa KMN Moščanci se preda v postopek DK.

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

 Štefan Fartek