Sklep DK 1-2020/21

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 1-2020/21

Datum: 7.9.2020

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na korenspondenčni seji dne

3.9.2020 obravnavala:

 

 

  1. Mateja Cör, KMN Prosečka Vas

 

 

SKLEP

I.

 

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Prosečka Vas Mateju Cör izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem; 1 tekma.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Prosečka Vas in ŠD Bodonci, katera je bila odigrana v Prosečki vasi, dne 30.8.2020.

Iz poročila je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 2. alineje disciplinskega pravilnika.

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • KMN Prosečka Vas
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak