Prevzem razkužil

Pozivam vse klube OZ KMN Puconci, da se oglasijo na Razvojnem zavodu Občine
Puconci v Bodoncih, da prevzamejo razkužila za svoj klub.

Za OZ KMN Puconci
Damir Bačič