Sklep TK 3-2020/2021

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 22.09.2020

 

 

KMN Vadarci

Sodnik Horvat Karel

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korenspodenčni seji dne 22.09.2020, sprejela naslednja

 

SKLEPA

 

 

  1. Na podlagi pregleda zapisnika 4. kroga A-lige med KMN Vadarci in KMN Sebeborci, ki je bila odigrana 20.09.2020 v Vadarci, je bilo ugotovljeno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.
  2. Ekipa Kmn Vadarci se zaradi domnevnih kršitev 32. člena TP preda v postopek DK.
  3. Sodnik Horvat Karel se zaradi domnevnih neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22. člena TP preda v postopek DK.

 

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 

 

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

 Štefan Fartek