Sklep TK 4-2020/2021

 

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 23.09.2020

 

 

 

Sodnik Horvat Anton

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korenspondenčni seji dne 22.09.2020, sprejela naslednji

 

SKLEP

 

 

1.Na podlagi pregleda zapisnika 4. kroga A-lige med KMN Predanovci in KMN Moščanci, ki je bila odigrana 19.09.2020 v Predanovcih, je bilo ugotovljeno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.

2.Sodnik Horvat Anton se zaradi domnevnih neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22. člena TP preda v postopek DK.

 

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

  Štefan Fartek