Sklep TK 5-2020/2021

 

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 29.09.2020

 

KMN Moščanci

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korenspondenčni seji dne 29.09.2020, sprejela naslednja

 

SKLEPA

 

 

1.Na podlagi 54.člena 3.alineje TK se tekma 5.kroga A-lige med KMN Moščanci in KMN Pečarovci, ki bi morala biti odigrana 27.09.2020 v Moščanci, registrira z rezultatom 0:3 v korist KMN Pečarovci.

 

 

2.Ekipa KMN Moščanci se preda v postopek DK.

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

 Štefan Fartek