Sklep TK 6-2020/2021

 

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 06.10.2020

 

 

 

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korensondenčni seji dne 06.10.2020, sprejela naslednji

 

SKLEP

1.Zaradi izredno slabih vremerskih razmer so bile sobotne tekme prekinjene.

Na podlagi 60.člena TP, ki določa,da če sodnik prekine tekmo iz objektivnih razlogov,se  odigra nova tekma,če je do prekinitve prišlo pred potekom dveh tretjin igralnega časa.      

Tekma 6.kroga A-lige med KMN Košarovci in KMN Puževci se ponovno odigra.                                                    

Tekmi 7.kroga B-lige med KMN Lemerje – KMN Šalamenci in KMN Vaneča –KMN Beznovci se ponovno odigrata.

Ekipe se lahko dogovorijo o novem terminu odigravanja tekme do torka 13.10.2020.

Pisno izjavo obeh ekip se mora poslati na stefan.fartek@ozkmn-puconci.si

V nasprotnem primeru TK sama določi termin tekme.

 

 

 

 

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

 Štefan Fartek