Sklep Občinskega sveta Občine Puconci

V prilogi je sklep Občinskega sveta Občine Puconci, ki se nanaša na aktivnosti zbiranja prostovoljnih prispevkov v trenutnih razmerah.

Sklep Občinskega sveta Občine Puconci

 

                                                                                                                                              Občinski svet Občine Puconci

                                                                                                                                                          Ludvik NOVAK

                                                                                                                                                                 župan