Poročanje o delovanju v javnem interesu na področju športa

Spoštovani,

 

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Direktoratu za šport, vodijo razvid društev v javnem interesu na področju športa. 

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) v 11. členu določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži dokazila ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Organizacije, ki ste pridobile status do 31. 12. 2019 morate, najkasneje do 31. 3. 2021, v elektronski obliki na ministrstvo (gp.mizs@gov.si) ali fizično po pošti na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana posredovati podatke (dve opciji):

A)

B)

  • Dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2020) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.

Vsa dodatna navodila ter obrazci so na voljo na spletni strani Direktorata za športa na tej povezavi.

Športni pozdrav,

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez