Spoštovani !

 

Pošiljam Vam povabilo za sodelovanje v projektu “Sedaj se gibamo – Now We Move”, prosim Vas, da ga posredujete športnim društvom.

 

Hvala !

 

/*******

Pred vrati je nova sezona uveljavljene mednarodne kampanje Now We Move. K sodelovanju v omenjeni kampanji vabimo športna društva, športne zveze, šole in sorodne organizacije.

 

Že od leta 2012 pod okriljem Mednarodne organizacije športa in kulture ISCA poteka uveljavljena mednarodna kampanja Sedaj se gibamo – Now We Move. Namen akcije, ki se odvija predvsem v Evropi in južni Ameriki, je povezati sektor športa za vse in sorodne sektorje s prizadevanjem zniževanja telesne neaktivnosti ter s tem zmanjšanje nezdravega, nekvalitetnega življenja. V okviru akcije se odvija širša evropska promocija koristi gibanja ter redne udeležbe na športnih in drugih telesnih aktivnostih. Potrebno je povečati ozaveščenost ljudi o pomembnosti ukvarjanja s športom in splošno fizično aktivnostjo ter jih aktivno vključiti v šport, rekreacijo in gibanje. Telesna dejavnost je zato že vrsto let visoko na lestvici prednostnih tem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), v zadnjem desetletju pa tudi visoko na politični agendi Evropske Unije. Le z učinkovitimi ukrepi za krepitev in ohranjanje zdravja bomo lahko bolje obvladovali breme kroničnih bolezni v dolgoživih družbah. Poleg nezdravega prehranjevanja tudi premalo telesne dejavnosti namreč pomembno prispeva k bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni ter k stroškom zdravstvenih blagajn.

 

Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s športnimi društvi in sorodnimi organizacijami v letu 2021 izvedla sledeče mednarodne projekte oziroma kampanje (klikni na povezavo):

Lepo vas vabimo, da se pridružite mednarodnemu športnemu gibanju, ki je iz leta v leto bolj številčno in prepoznavno. Vključite se lahko z dnevi odprtih vrat v okviru vaših rednih vodenih vadb (online in/ali v živo). Uradne spletne strani omenjenih mednarodnih projektov, kjer izvedete prijavo vaših aktivnosti (klikni na povezavo):

Na uradnih spletnih straneh projektov (zavihek “Resources”) so na voljo tudi fotografije in ostali promocijski materiali, ki jih lahko uporabite za promocijo mednarodnih akcij na socialnih omrežij in v lokalnem okolju. Nekaj primerov je v prilogi tega e-sporočila. V kolikor želite dodatne informacije, pišite na e-naslov mojca.markovic@sportna-unija.si.  

 

P.S.: Razpisi nacionalnih programov Športne unije Slovenije, kot npr. Slovenija v gibanju, Aktivno staranje, Veter v laseh itd., bodo objavljeni predvidoma v mesecu maju, o čemer boste obveščeni tudi preko elektronske pošte.

 

/*******

 

Lep športni pozdrav / Kind regards

 

Branko Recek

podpredsednik Športne unije Slovenije

 

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana

tel.: +386(0) 41 389 905

w.: www.sportna-unija.si

w.: www.slovenijavgibanju.si