Sproščanje ukrepov na področju športa

Spoštovani,

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji 71. redni seji dne, 21. aprila 2021 izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga 22. aprila 2021 objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

 

Dovoljena je športna vadba športnikov (treningi) vsem športnikom (kot jih določa ZŠpo-1) ne glede na starosti in kakovost.

 

Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah. Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.

 

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

 

Odlok dovoljuje tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

 

Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

 

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora  pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

 

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat PCR testa na virus SARS-CoV-2 ali hitrega antigenskega testa , ki ni starejši od 48 ur.

 

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost ter udeleženci in izvajalci programov usposabljanj se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

 

Naštetim testiranja ni treba opraviti, če imajo:
1. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev,
2. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
– drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
– prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
– drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
– drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
– drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

 

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

 

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Takšen primer je prehajanje med statističnimi regijami ter izstop iz države za namen odhoda na prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini.

 

Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

 

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

 

Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je poteklo določeno število dni od prejema prvega oz. drugega odmerka cepiva, odvisno od proizvajalca cepiva.

 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo.

 

Športni pozdrav,

 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez