Razpored tekmovanja jesenski del 2021/2022 A. in B Liga

V prilogi je razpored tekmovanja OZ KMN Puconci jesenski del 2021/2022 A. in B. liga

                                                                                                        Vodja tekmovalne komisije

                                                                                                                 Štefan FARTEK

 

Priloga:  PDF format RAZPORED_TEKMOVANJA JESEN 2021-2022-converted

              WORD format RAZPORED_TEKMOVANJA JESEN 2021-2022