Sklep TK.1-2021/2022

 

 

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 10.08.2021

Kmn Strukovci                                                                                                               

Sodnik Flisar Jani

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  10.08.2021, sprejela naslednje       

                                                                                                                                                    SKLEPE                                                                                                                                                                                             

 

1.Tekmovalna komisija OZKMN Puconci po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo med KMN Strukovci in KMN Košarovci,ki  je bila odigrana 07.08.2021, se registrira z rezultatom  3:0  v korist KMN Košarovci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da je bila tekma prekinjena zaradi premajhnega  števila igralcev ekipe Kmn Strukovci.                                                                                                                                  

2.Ekipa KMN Strukovci se preda v postopek DK.

 

3.Sodnik Flisar Jani se zaradi domnevnih neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 25.člena TP.preda v postopek DK.

   

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                                 

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

 Štefan Fartek