SKLEP TK.2-2021/2022

 

OZ KMN Puconci

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 17.08.2021

 

 

KMN Prosečka vas

Sodnik Horvat Bojan

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korenspondenčni seji dne 17.08.2021, sprejela naslednje

 

SKLEPE

 

 

  1. Na podlagi pregleda zapisnika 2. kroga B-lige med KMN Prosečka vas in KMN Skakovci, ki je bila odigrana 15.08.2021 v Prosečki vasi, je bilo ugotovljeno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.
  2. Ekipa Kmn Prosečka vas se zaradi domnevnih kršitev 32. člena TP preda v postopek DK.
  3. Sodnik Horvat Bojan se zaradi neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22. člena TP preda v postopek DK.

 

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 

 

Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

 Štefan Fartek