Skupščina članov OZ KMN Puconci

Sklicujem skupščino članov OZ KMN Puconci, ki bo v sredo, 16. 3. 2022 ob 18.30 v Kulturni dvorani v Puconcih.

 

Predsednik:
Andrej Bedek

 

Vabilo skupščina Puconci 16. 3. 2022