SKLEP TK.13-2022

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

 

Datum: 11.04.2022

 

 

KMN IZVIR

SODNIK ŠKERLAK MILAN

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korenspondenčni seji dne 11.04.2022, sprejela naslednji

 

                                                                                                SKLEP

 

 

  1. Na podlagi pregleda zapisnika 12. kroga A-lige med Kmn Izvir in Kmn Breza, ki je bila odigrana 09.04.2022 v Gorici, je bilo ugotovljeno, da je bil zapisnik nepopolno izpolnjen.
  2. Ekipa Kmn Izvir se zaradi domnevnih kršitev 32. člena TP preda v postopek DK.
  3. Sodnik Škerlak Milan se zaradi domnevnih neizpolnjevanja svojih dolžnosti iz 22. člena TP preda v postopek DK.

 

 

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

 

 

                                                                                                                                    Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

                                                                                                                                     Štefan Fartek