SKLEP TK.14-2022

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:11.04.2022

 

 

KMN PREDANOVCI

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  11.04.2022, sprejela naslednji

 

                                                                                                   SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZKMN Puconci po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo 12.kroga A-lige med Kmn Predanovci in Kmn Vidonci ,ki bi morala biti odigrana 09.04.2022, se registrira 3:0 v korist Kmn Vidonci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana,zaradi premajhnega števila igralcev Kmn Predanovci.

 

2.Ekipa Kmn Predanovci se predajo v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

                                                                                                                                     Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

                                                                                                                                      Štefan Fartek