SKLEPI DK 7-2022

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka:  7-2021/22

Datum:  04.05.2022

 

 

ZADEVA: Sklepi disciplinske komisije

 

 

Na podlagi izključitev je disciplinska komisija pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, na korenspondenčni seji dne 04.05.2022  sprejela naslednji sklep:

 

Na podlagi 35. člena disciplinskega pravilnika je v suspenzu do izreka dokončnega sklepa o kazni:

  • Ljubo Šarkezi, KMN Dolina
  • Davor Bokan, KMN Skakovci
  • Branko Sapač (vodja), KMN Skakovci

 

 

Suspenz velja do dokončnega izreka kazni.

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

Poslano :

  • KMN Dolina
  • KMN Skakovci
  • Tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak