SKLEP TK 16-2022

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

 

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:10.05.2022

 

 

KMN DANKOVCI

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  10.05.2022, sprejela naslednji:

 

                                                                                                    SKLEP     

 

 

1.Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo 20.kroga B-lige med  KMN Šalamenci in Kmn Dankovci ,ki bi morala biti odigrana 07.05.2022, se registrira 3:0 v korist KMN Šalamenci.TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana,zaradi neprihoda ekipe KMN Dankovec.

 

2.Ekipa KMN Dankovci se predajo v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

                                                                                                                                Predsednik TK OZ KMN Puconci

                                                                                                                                                 Štefan Fartek