SKLEP DK 8-2021/22

OZ KMN PUCONCI

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 8-2021/22

Datum: 13.05.2022

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na seji dne  09.05.2022

obravnavala:

 

 

  1. Ljuba Šarkezi, KMN Dolina
  2. Davora Bokan, KMN Skakovci
  3. Branka Sapač, KMN Skakovci

 

 

 

SKLEP

I.

 

DK je soglasno sprejela sklep, da se igralcu KMN Dolina Ljubu Šarkezi izreče kazen prepoved nastopanja za določeno dobo: 10 mesecev.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med KMN Sebeborci in KMN Dolina, katera je bila odigrana v Sebeborcih, dne 01.05.2022 in izjavo sodnika.

Iz prejetih poročil je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi fizičnega napada na nasprotnega igralca. Po prejetem rdečem kartonu se je nešporno obnašal.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1.in 5. alineje disciplinskega pravilnika.

 

SKLEP

II.

 

DK je sprejela sklep, da se igralcu KMN Skakovci Davoru Bokan izreče kazen prepoved nastopanja za določeno dobo: 12 mesecev.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Legende in KMN Skakovci, katera je bila odigrana v Zenkovcih, dne 1.5.2022, s pisno izjavo sodnika in pisno izjavo KMN Skakovec.

Iz prejetih poročil je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi fizičnega napada na sodnika. Po prejetem rdečem kartonu se je nešporno vedel do sodnika.

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 1. in 5. alineje disciplinskega pravilnika.

SKLEP

III.

 

DK je sprejela sklep, da se vodji ekipe KMN Skakovci Branku Sapač izreče kazen prepoved vodenje ekipe: 2 tekmi.

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Legende in KMN Skakovci, katera je bila odigrana v Zenkovcih, dne 1.5.2022, s pisno izjavo sodnika in pisno izjavo KMN Skakovec.

Iz prejetih poročil je razvidno, da je izključeni vodja prejel rdeči karton zaradi nešportnega vedenja do sodnika.

S tem je izključeni kršil določila 25 člena 1. in alineje disciplinskega pravilnika.

 

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • KMN Dolina
  • KMN Skakovci
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak