SKLEP TK 17-2022

 

Puconci 80, 9201 Puconci 

Tel. 02/ 5459 100

 

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:31.05.2022

 

 

KMN Predanovci

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  31.05.2022, sprejela naslednji

 

                                                                                                    SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZKMN Puconci je po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo med KMN Predanovci in KMN Dolina,ki bi morala biti odigrana 28.05.2022 se registrira 3:0 v korist KMN Doline. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ekipe KMN Predanovec.

 

2.Ekipa KMN Predanovci  se preda v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

                                                                                                                         Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

                                                                                                                         Štefan Fartek