SKLEP TK 18-2022

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:06.06.2022

 

 

KMN Otovci

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  06.06.2022, sprejela naslednji

 

                                                                                                    SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZKMN Puconci je po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo med KMN Otovci in KMN Poznanovci,ki bi morala biti odigrana 05.06.2022 se registrira 3:0 v korist KMN Poznanovci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana zaradi premajhnega števila igralcev ekipe KMN Otovci.

 

2.Ekipa KMN Otovci  se preda v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

                                                                                                                                  Predsednik TK OZ KMN Puconci

                                                                                                                                                Štefan Fartek