SKLEP TK 19-2022

TEKMOVALNA KOMISIJA

 

Datum:14.06.2022

 

 

KMN Otovci

 

 

Tekmovalna komisija OZ KMN Puconci v sestavi Štefan Fartek kot predsednik, Karel Žekš in Milan Šeruga kot člana TK, je na korespondenčni  seji dne  14.06.2022, sprejela naslednji

 

                                                                                                SKLEP

 

 

1.Tekmovalna komisija OZKMN Puconci je po uradni dolžnosti na podlagi 3.odstavka 54.člena tekmo med KMN Šalamenci in KMN Otovci,ki bi morala biti odigrana 11.06.2022 se registrira 3:0 v korist KMN Šalamenci. TK je na podlagi dokumentacije ugotovila,da tekma ni bila odigrana zaradi neprihoda igralcev ekipe KMN Otovci.

 

2.Ekipa KMN Otovci  se preda v postopek DK.

 

      

Pravni  pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na drugostopni organ.

                                                                   

 

                                                                                                                                              Predsednik TK OZ KMN Puconci

 

                                                                                                                                                  Štefan Fartek