Sklep DK 10-2021/22

Puconci 80, 9201 Puconci

Tel. 02/ 5459 100

 

Številka: 10-2021/22

Datum: 24.06.2022

 

Disciplinska komisija (DK) pri OZ KMN Puconci v sestavi Teo Čerpnjak

predsednik, Bojan Lovenjak in Jože Fartek člana, je na korenspondenčni seji dne 23.6.2022 obravnavala:

 

  1. Denisa Baranja, ŠD Legende

 

SKLEP

I.

 

DK je sprejela sklep, da se igralcu ŠD Legenede  izreče kazen prepoved nastopanja za določeno število tekem: 3 tekme + pokalni turnir

 

Obrazložitev:

Predsednik DK seznani člana DK s poročilom s tekme med ŠD Legende s in ŠD Bodonci, katera je bila odigrana v Zenkovcih dne 18.6.2022.

Iz poročila je razvidno, da je izključeni igralec prejel rdeči karton zaradi udarca nasprotnega igralca. .

S tem je izključeni igralec kršil določila 19. člena 3. alineje disciplinskega pravilnika.

 

 

Pravni pouk:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na drugostopenjski organ (upravni odbor) v roku 8 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožbo na izrečene kazni je potrebno vložiti pisno pri organu, ki je izdal ta sklep in plačati pritožbeno takso v višini 35 €. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Pritožba proti sklepu o suspenzu ni možna.

 

 

Poslano :

  • ŠD Legende
  • tekmovalna komisija
  • arhiv

 

Predsednik disciplinske komisije

 Teo Čerpnjak