Skupščina OZ KMN Puconci in prestopni rok

Datum: 21.7.2022

Vsem klubom in sodnikom OZ KMN Puconci

1. Skupščina OZ KMN Puconci bo 3. 8. 2022 ob 19.00 v Kulturni dvorani v Puconcih.
Prosim za udeležbo po enega delegata za vsako ekipo.

2. Prestopni roki:
B- liga: 8. 8. – 11. 8. 2022
A-liga: 22. 8. – 25. 8. 2022
3. Koledar tekmovanja:
Pričetek B- lige: 14. 8. 2022
Pričetek A- lige: 28. 8. 2022

Za OZ KMN Puconci
Damir Bačič